ТАРЫХЫ

Ала-Бука кесиптик колледжинин кыскача тарыхы.                                                    

Аталышы:         — Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Ала-Бука кесиптик колледжи 

Түзүлгөн жылы:                    —И.Арабаев атындагы КМПУнун  окумуштуулар кеңешинин отурумунун 1999-ж. 21.05. №8-токтомунун чечиминин негизинде 1999-ж. 21.05. №153/5 буйругу менен Ала-Бука филиалы ачылган

Кыргыз-Өзбек университетинин            -окумуштуулар кеңешинин отурумунун 2001-ж. 06.09. №1-токтомунун  чечиминин негизинде 2001-ж. 25.10. №68-д буйругу менен К-ӨУнун Ала-Бука окуу консультациялык  пункту  түзүлгөн

К-ӨУнун             -окумуштуулар кеңешинин отурумунун 2003-ж.15.09. №1-токтомунун чечиминин негизинде   2003-ж.16.09. №47-д буйругу менен Ала-Бука  сырттан окуу  факультети  болуп түзүлгөн

К-ӨУнун            -окумуштуулар кеңешинин  отурумунун 2004-ж. 02.09. №1 токтомунун чечиминин негизинде 2004-ж 03.09. № 41-д буйругу менен  Ала-Бука гуманитардык-педагогикалык  институту (АГПИ) болуп  түзүлгөн

К-ӨУнун             -окумуштуулар кеңешинин отурумунун  2008 –ж. 26.03. №9  токтомунун чечиминин негизинде 2008-ж. 26.03. № 29/1-д буйругу менен  АГПИнин алдында орто кесиптик билим берүү бөлүмү ачылган

К-ӨУнун            -окумуштуулар кеңешинин отурумунун 2009-ж. 27.07. № 18 токтомунун чечиминин негизинде  2009-ж. 30.07.№ 103-д буйругу менен АГПИ Ала-Бука  колледжи болуп кайра түзүлгөн.

Б.Сыдыков атындагы К-ӨЭАУнун           окумуштуулар кеңешинин отурумунун  2019-ж. 29.04. № 9 токтомунун  чечиминин негизинде 2019-ж. 30.04.№47-ни буйругу менен Ала-Бука  колледжинин аталышы  Ала-Бука кесиптик  колледжи болуп өзгөртүлгөн.

Жайгашкан жери: КР.Жалал-Абад областы, Ала-Бука району, Ала-Бука айылы, Б.Рыскулов көчөсү № 1 ( № 1- корпус), Ш.Абдилаев көчосү № 21 (2,3-корпус)

Байланышуу жолдору: тел. факс (03741) 5-04-84  email. abkkuu07@list.ru, сайт  https://alabuka.kumu.kg 

Ишмердүүлүгү:               орто кесиптик билим берүү, тарбиялоо

Структурасы:    

 • Дирекция
 • Педагогикалык кеңешме
 • Окуу-тарбиялык бөлүм
 • Окуу-көмөкчү бөлүмдөр
 • Кадрлар бөлүмү
 • ГПД бирикмеси
 • Окутуучулар курамы
 • Студенттер
 • Чарбалык бөлүм
 • Архив

Окутуучулар курамы:   16

 • 1-илимдин кандидаты, доцент
 • 5- ага окутуучу
 • 10-окутуучу
 • 5-билим берүүнүн мыктысы
 • 1-КРнын эмгек сиңирген мугалими

Коомдук уюмдар   

 • профсоюз комитети
 • кыздар кеңеши
 • студенттер кеңеши
 • ата-энелер комитети
 • байкоочу кеңеш

Колледжде окутулуп жаткан адистиктер: 

 • Финансы (тармактар боюнча) (080106)
 • Башталгыч класстарды окутуу (050709)
 • Мектепке чейинки билим берүү (050704)

Окуп жаткан сутуденттер: 280 студент  

 • 280 студент КРнын жараны

Окуу-методикалык жана  материалдык-техникалык  база:

 • 2 китепкана, окуу залы
 • 20 окуу аудиториясы
 • 4 лекциялык зал, 1 жыйындар залы
 • 1 теннистик, гимнастикалык зал
 • 5 административдик бөлмөлөр
 • 2 усулдук кабинет, 1 кафедра
 • 2 лаборатория
 • 40 орундуу жатакана, 60 орундуу ашкана
 • 3 компьютердик класс, 41 компьютер
 • 5 принтер, 4 ксерокопия
 • 3 инерактивдүү доска
 • 2 интернет кабинети Wi-Fi га кошулган
 • мам.тил борбору, манас таануу борбору
 • тигүүчү, кулинар, чач тарач класстары

Ала-Бука колледжинин окуу-методикалык кеңешинин директору жана башка кызматкерлердин укуктарынын жана милдеттеринин алкагында анын негизги максаттарын жана милдеттерин аныктайт, окутуу жана илмий-методикалык  өндүрүштүк иш чаралар менен алектелген; анын бардык бутактарынын ишин башкаруунун тандоо жана даярдоо тартибин студенттер тартиби укуктары жана милдеттери, ошондой эле колледжди өнүктүрүүнүн келечектүү багыттарын аныктайт.

Колледж адистерди даярдоо, билим берүү жараянын уюштурууну ишке ашыруучу кесиптик орто билим берүү мекемеси.

Ала-Бука колледжи Кыргызстандын түштүк регионунда орто мектептердин мугалимдерин жана мекеме ишканалар үчүн адистерди даярдоодо кызмат өтөгөн билим берүү очогу болуп саналат.

Колледждин  максаты— заман талабына жооп берген мугалимдер менен жалпы билим берүүчү орто мектептерди камсыздоо, жана жаш муундарга татыктуу билим берүүгө, тарбиялоого көмөктөшүү.

 Колледждин миледети — студенттерге мамлекеттик стандарт, окуу планындагы дисциплиналарды окутууда  адистигине ылайык инновациялык жана интеллектуалдуу усулдарды колдонуу менен  теориялык жана практикалык  билим берүү.

Азыркы учурда колледжде  19 окутуучу иштейт. Алардын ичинен 1 илимдин кандидаты, доцент,  КР сында эмгек сиңирген мугалим,  5 ага окутуучу (Билим берүүнүн мыктысы), 13 окутуучу эмгектенет.