Чыгармачылык жана чыныгы изденүү менен жаш муундарга, келечек ээлерине ар тараптуу багыт берүү чоң жетишкендик.
Окуу жайыбыздын жаш окутуучусу, өз кесибинде изденүү менен, устат окутуучулардан алган методикалык принциптерин туура пайдалануу менен бүгүн жыл жаңырар күндөрдүн алдында Ф9-2-21 тайпасына «Эмгекти сүйүү-ийгиликке жол ачат» аттуу тарбиялык (куратордук) көргөзмөлүү ачык саат өттү. Чыгармачылыгыңдын келечеги байсалдуу болсун.