Келечек ээлерине татыктуу билим тарбия берүү бул чоң жетишкендик. Окуу жайыбыздын устат окутуучулары, агартуу тармагынын мыктылары азыркы учурдун талабына ылайык, жандуу жана интерактивдүү усулдарды колдонуу менен, бекитилген графикке ылайык предметтик жана тарбиялык, көргөзмөлүү ачык сабак өтүү учурундагы көз ирмемдер.
Чыгармачылыгыңыздар арта берсин биздин сыймыктуу устаттар.
и ещё 11