Б.Сыдыков атындагы Кыргыз -Өзбек Эл аралык университетинин Ала-Бука кесиптик колледжинде жадыбалга ылайык бекитилген графиктин негизинде 14-октябрь күнү ПНК9-9-22 тайпасына окутуучу Эргешова Миргул Джурабаевна тарабынан орус тили дисциплинасынан предметтик көргөзмөлүү ачык сабак өткөрүлдү.